www.artservis.org | info@artservis.org

SCCA-Ljubljana | Evrokultura

O PRIROČNIKU OKROŽNICA BAZA POVEZAVE FORUM ENGLISH

| ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE | Vprašanja in odgovori |

ORGANIZACIJA
-Nadomestilo v primeru bolezni, nege, poškodbe
-Registriranje medija in statut
-Delo na črno
-Mesečno obvestilo o prispevkih
-Različne oblike registracij
-Status samozaposlenega v kulturi
-Kombinacija samozaposlitve in zaposlitve
-Kako zaposliti delavca?
-Obdavčitev za kulturo
-Normirani stroški in poslovne knjige
-Poslovni račun za samozaposlene
-Obveznosti za društvo
-Prispevki za socialno varnost

DEJAVNOST
-Plakatiranje v MOL
-Brezplačna domena .si
-Knjižnično nadomestilo
-Informacijska podpora o EU
-Roki za pritožbe
-Status "javni interes na področju kulture
-Zastopniki za kulturo
-Prijava javne prireditve
-Pridobitev vabilnega pisma za tujce
-Izvoz ali iznos umetnin
-Ravnanje z osebnimi podatki
-Prijava patenta v RS
-Copyleft
-Creative Commons
-Delo v NVO

FINANCE
-Množično financiranje s pomočjo interneta
-Cenzusi za samozaposlene v kulturi
-Obračunavanje DDV pri samozaposlenih v kulturi
-Subvencija za samozaposlitev
-Izenačena davčna stopnja za vse nosilce knjig
-Sledna pravica
-Kako pridobivati finančna sredstva?
-Avtorska pogodba
-Podjemna pogodba
-Pogodba o poslovnem sodelovanju
-Donatorstvo in sponzorstvo v Sloveniji
-Davčna številka za tujce
-Izstavljanje računa za opravljeno storitev za samozaposlene
-Napoved dohodnine za samozaposlene

Vprašanja in odgovori

Vprašanja in odgovori

Pogodba s pravniki
2.3.2007

Vprašanje:

Na naši šoli želimo skleniti pogodbo za zagotavljanje pravne pomoči z odvetniško pisarno.
Kaj mora vsebovati taka pogodba?

Odgovor:

Ker gre za pogodbo o storitvi, bi bile bistvene sestavine take pogodbe naslednje:
- kaj je predmet pogodbe, vsebina in obseg te storitve
- način opravljanja storitve (npr. po predhodni odobritvi naročnika)
- cena storitve in način poravnavanja (npr. napodlagi mesečnega poročila odvetnika, odobritve tega in izstavitve računa),
- kraj opravljanja storitve
- za koliko časa pogodba velja (običajno je, da se take pogodbe sklepajo za eno leto, če je sodelovanje dobro, potem se ponovno sklene, ali pa se zgolj podajša z aneksom)
- način reševanja sporov (stranki poskušata na miren način, z mediacijo in pristojno sodišče v primeru spora)
- začetek veljavnosti pogodbe in število izvodov, ki jih prejme vsaka pogodbane stranka.

Vprašanja in odgovori | Pravno obvestilo O PRIROČNIKU | OKROŽNICA | BAZA | POVEZAVE | FORUM | ENGLISH
ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE
Vprašanja in odgovori
| Brezplačno pravno svetovanje
www.artservis.org | info@artservis.org |
SCCA-Ljubljana | Evrokultura