www.artservis.org | info@artservis.org

SCCA-Ljubljana | Evrokultura

O PRIROČNIKU OKROŽNICA BAZA POVEZAVE FORUM ENGLISH

| ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE | Vprašanja in odgovori |

ORGANIZACIJA
-Nadomestilo v primeru bolezni, nege, poškodbe
-Registriranje medija in statut
-Delo na črno
-Mesečno obvestilo o prispevkih
-Različne oblike registracij
-Status samozaposlenega v kulturi
-Kombinacija samozaposlitve in zaposlitve
-Kako zaposliti delavca?
-Obdavčitev za kulturo
-Normirani stroški in poslovne knjige
-Poslovni račun za samozaposlene
-Obveznosti za društvo
-Prispevki za socialno varnost

DEJAVNOST
-Plakatiranje v MOL
-Brezplačna domena .si
-Knjižnično nadomestilo
-Informacijska podpora o EU
-Roki za pritožbe
-Status "javni interes na področju kulture
-Zastopniki za kulturo
-Prijava javne prireditve
-Pridobitev vabilnega pisma za tujce
-Izvoz ali iznos umetnin
-Ravnanje z osebnimi podatki
-Prijava patenta v RS
-Copyleft
-Creative Commons
-Delo v NVO

FINANCE
-Množično financiranje s pomočjo interneta
-Cenzusi za samozaposlene v kulturi
-Obračunavanje DDV pri samozaposlenih v kulturi
-Subvencija za samozaposlitev
-Izenačena davčna stopnja za vse nosilce knjig
-Sledna pravica
-Kako pridobivati finančna sredstva?
-Avtorska pogodba
-Podjemna pogodba
-Pogodba o poslovnem sodelovanju
-Donatorstvo in sponzorstvo v Sloveniji
-Davčna številka za tujce
-Izstavljanje računa za opravljeno storitev za samozaposlene
-Napoved dohodnine za samozaposlene

Vprašanja in odgovori

ORGANIZACIJA

Poslovni račun za samozaposlene


Kako naj si samozaposleni v kulturi organizira poslovanje s transakcijskimi računi? Je potrebno imeti poslovni račun ali zadostuje osebni račun?

Zakon o plačilnem prometu (ZPlaP-UPB2, Uradni list RS 105/2004, uradno prečiščeno besedilo, 27. 9. 2004) v 8. členu predpisuje obveznost imeti ločen transakcijski račun v zvezi z dohodki iz dejavnosti, kar velja tako za zasebnike kot tudi za samozaposlene, ki opravljajo dejavnost. Pri tem ne gre pozabiti, da obstajata vsaj dve vrsti transakcijskih računov: osebni in poslovni račun. Samozaposleni je torej dolžan imeti poleg svojega osebnega računa še en račun, bodisi osebni bodisi poslovni.

Drugi odstavek zgoraj omenjenega zakona določa: "Zasebnik mora imeti za namene v zvezi z opravljanjem dejavnosti ločen transakcijski račun." V razlagi, kdo je to zasebnik, pa zakon pravi: "zasebnik po tem zakonu je fizična oseba, ki opravlja dejavnost v skladu z veljavnimi predpisi" - to se nanaša na samostojne podjetnike in samozaposlene.

Iz tega gre sklepati, da morajo imeti vsi samozaposleni, ne glede na domnevno obveznost vodenja knjig (torej tudi tisti, ki so se registrirali za normirane stroške) ločene račune v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti (čeprav praktično to morda ni povsem smiselno v primerih, ko so vsi prihodki samozaposlenega povezani izključno z opravljanjem te dejavnosti).

Banke v svojih internih pravilih praviloma predpisujejo, da posameznik pri eni banki ne more imeti več osebnih računov, prav tako pa večkrat določajo kot pogoj za pridobitev poslovnega računa vpis v sodni register (kar ne gre enačiti z ustreznim registrom samozaposlenih). Tako je stvar osebne odločitve posameznika, ali bo za poslovanje odprl poseben osebni račun pri drugi banki, ali pa poslovni račun pri isti banki, kjer že ima odprt osebni račun, če mu pogoji poslovanja banke to seveda omogočajo.

Pomembno je le, da ima samozaposleni ločen račun za prihodke in odhodke, povezane s samostojnim in neodvisnim opravljanjem neke dejavnosti.

Prispevek je nastal v sodelovanju s Pravno-informacijskim centrom nevladnih organizacij - PIC.

Zadnja posodobitev: 16. 2. 2012

 

 

 O PRIROČNIKU | OKROŽNICA | BAZA | POVEZAVE | FORUM | ENGLISH
ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE
Vprašanja in odgovori
| Brezplačno pravno svetovanje
www.artservis.org | info@artservis.org |
SCCA-Ljubljana | Evrokultura