www.artservis.org | info@artservis.org

SCCA-Ljubljana | Evrokultura

O PRIROČNIKU OKROŽNICA BAZA POVEZAVE FORUM ENGLISH

| ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE | Vprašanja in odgovori |

ORGANIZACIJA
-Nadomestilo v primeru bolezni, nege, poškodbe
-Registriranje medija in statut
-Delo na črno
-Mesečno obvestilo o prispevkih
-Različne oblike registracij
-Status samozaposlenega v kulturi
-Kombinacija samozaposlitve in zaposlitve
-Kako zaposliti delavca?
-Obdavčitev za kulturo
-Normirani stroški in poslovne knjige
-Poslovni račun za samozaposlene
-Obveznosti za društvo
-Prispevki za socialno varnost

DEJAVNOST
-Plakatiranje v MOL
-Brezplačna domena .si
-Knjižnično nadomestilo
-Informacijska podpora o EU
-Roki za pritožbe
-Status "javni interes na področju kulture
-Zastopniki za kulturo
-Prijava javne prireditve
-Pridobitev vabilnega pisma za tujce
-Izvoz ali iznos umetnin
-Ravnanje z osebnimi podatki
-Prijava patenta v RS
-Copyleft
-Creative Commons
-Delo v NVO

FINANCE
-Množično financiranje s pomočjo interneta
-Cenzusi za samozaposlene v kulturi
-Obračunavanje DDV pri samozaposlenih v kulturi
-Subvencija za samozaposlitev
-Izenačena davčna stopnja za vse nosilce knjig
-Sledna pravica
-Kako pridobivati finančna sredstva?
-Avtorska pogodba
-Podjemna pogodba
-Pogodba o poslovnem sodelovanju
-Donatorstvo in sponzorstvo v Sloveniji
-Davčna številka za tujce
-Izstavljanje računa za opravljeno storitev za samozaposlene
-Napoved dohodnine za samozaposlene

Vprašanja in odgovori

ORGANIZACIJA

Različne oblike registracij dejavnosti v kulturi

1 Status samozaposlenega v kulturi
2 Zasebni zavod, društvo
3 Gospodarske družbe
4 Kooperativa
5 Ustanova

Status samozaposlenega v kulturi

Ustvarjalci se lahko registrirajo za opravljanje dejavnosti iz področja kulture in umetnosti v obliki samozaposlitve.

Na Ministrstvu za kulturo RS v ta namen podajo:
- vlogo za vpis v razvid samozaposlenih na področju kulture in (ni obvezno)
- vlogo za pridobitev pravice do plačila prispevkov iz državnega proračuna za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje in za obvezno zdravstveno zavarovanje od najnižje pokojninske osnove.

več o tem statusu (Artservis)

Zasebni zavod, društvo
Na področju nevladnih organizacij sta možni obliki registracije zasebnega zavoda in društva. Struktura in organizacija zasebnega zavoda je sorodna d.o.o., le da je zavod neprofiten. To ne pomeni, da ne sme poslovati z dobičkom, pomeni pa, da se sme dobiček porabiti le za izvajanje in razvoj osnovnih dejavnosti, ki morajo biti po svoji vsebini neprofitne.

Društvo lahko brez zagotovljenih sredstev za ustanovitev in začetek opravljanja dejavnosti ustanovijo že (najmanj) trije polnoletni državljani RS.

Zakon o društvih (Uradni list RS 61/2006 z dne 13. 6. 2006)
Zakon o zavodih (.pdf)

Bistvena razlika med obema statusnima oblikama je v tem, da je društvo članska organizacija, ki združuje praviloma večje število ljudi s skupnim interesom za izvajanje določenih aktivnosti. O najpomembnejših zadevah odločajo člani na skupščini.

Zavod pa je pravna oseba, ki jo ustanovimo predvsem zaradi izvajanja neprofitnih dejavnosti na področju vzgoje in izobraževanja, znanosti, kulture, športa, zdravstva, socialnega varstva, otroškega varstva, invalidskega varstva in socialnega zavarovanja. Na neprofitnem področju funkcionira podobno kot gospodarska družba na profitnem področju. Delo vodi direktor, svet zavoda pa odloča o najpomembnejših zadevah. Zato je stvar ustanoviteljev, kakšne namene imajo in kako vidijo organizacijo, ki jo ustanavljajo v perspektivi nekaj let. Za ljubitelje gledališča, na primer, ki želijo v svojem lokalnem okolišu obuditi in izvajati gledališke predstave ali druge kulturne prireditve, je društvo primernejša oblika. Ustanovni člani bodo imeli interes, da pridobijo še več članov za svoje aktivnosti.

Za skupino ustanoviteljev, strokovnjakov na določenem področju, ki želijo posebej razvijati določeno kulturno dejavnost, razvijati in izvajati izobraževalne programe ali izdajati publikacije, na primer, je zavod primernejša oblika. Svojo dejavnost bodo verjetno širili z zaposlovanjem novih strokovnjakov v zavodu.

Članstvo v društvu ni pravica, ki bi jo dediči lahko po smrti člana dedovali, ni prenosljiva ter je vezana na individualno osebnost. Drugače pa velja pri zavodih – tu naj bi bile ustanoviteljske pravice prenosljive in bi dediči ustanovitelja (fizične osebe) lahko zahtevali prenos teh pravic nase, na podlagi sklepa o dedovanju. (Vir: PIC-ov Pravni piškotek, CNVOS INFO, januar 2007).

Ustanovitev društva - pdf (spletna stran PIC-a)
Ustanovitev zavoda - pdf (spletna stran PIC-a)
Akt o ustanovitvi zavoda (e-uprava.gov)
Primer statuta za društvo (.doc)

Glej tudi: Obveznosti za društva (Artservis - Priročnik/Organizacija)

V kulturi in drugod se lahko dve ali več društev poveže in ustanovi zvezo društev (ZD). Društva, ki delujejo v kulturi in združujejo posameznike, samozaposlene v kulturi, pravne osebe in druge, se lahko organizirajo in delujejo tudi v zvezi društev.

Ustanovitev zveze društev - pdf

Kooperativa
Takoimenovano kooperativo je možno pri nas ustanoviti na podlagi Zakona o zadrugah. O kooperativi kot alternativni obliki organiziranja (poskus obuditve zadružništva v Sloveniji) je Marko Hren l. 1997 napisal knjigo SO. DELO. VANJE.

Ustanova
Ustanova je na določen namen vezano premoženje. Namen njene ustanovitve je splošno koristen ali dobrodelen. To pomeni, da je ustanova ustanovljena za namene na področjih znanosti, kulture, športa, vzgoje in izobraževanja, zdravstva, otroškega, invalidskega in socialnega varstva, varstva okolja, varstva naravnih vrednost in kulturne dediščine, za verske namene in podobno. Dobrodelnost pomeni, da je ustanovljena z namenom pomagati osebam, ki potrebujejo pomoč. Krog teh koristnikov ne sme biti poimensko določen ali omejen le na člane družine.

Položaj ustanovitelja v ustanovi ni deden. Ustanoviteljske pravice ustanovitelja (npr. glede imenovanja uprave) naj bi z njegovo smrtjo prenehale in dediči ne bodo mogli zahtevati, da se jim prizna položaj ustanoviteljev, ker so dediči ustanovitelja. (Vir: PIC-ov Pravni piškotek, CNVOS INFO, januar 2007).

Ustanovitev ustanove - pdf (spletna stran PIC-a)

Povezave:

Ustanovitev in prenehanje društva (e-uprava.gov.si, Društva in združenja)Zadnja posodobitev: 30. 1. 2012
O PRIROČNIKU | OKROŽNICA | BAZA | POVEZAVE | FORUM | ENGLISH
ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE
Vprašanja in odgovori
| Brezplačno pravno svetovanje
www.artservis.org | info@artservis.org |
SCCA-Ljubljana | Evrokultura